Våra klasser

Vi arbetar ämnesintegrerat och i längre arbetsområden. Undervisningen är varierad och vi använder oss av olika verktyg för att visa vad vi lärt oss.

Vi har sex klasser på skolan, en förskoleklass, en årskurs 1-5.
Vi arbetar tätt ihop och har gemensamma aktiviteter både under skoldagen och under fritidstiden. Vi har åldersblandade faddergrupper som regelbundet träffas i olika aktiviteter.  

Gemensamt bildarbete Uppsala

Uppdaterad: