Våra klasser

Vi arbetar ämnesintegrerat och i längre arbetsområden. Undervisningen är varierad och vi använder oss av olika verktyg för att visa vad vi lärt oss.

Vi har fyra klasser på skolan, en förskoleklass, en årskurs 1 och en årskurs 2 och en årskurs 3. Vi arbetar tätt ihop och har gemensamma aktiviteter både under skoldagen och under fritidstiden. Vi har åldersblandade faddergrupper som regelbundet träffas i olika aktiviteter. 

I F-klass arbetas det kring värdegrund och allas lika värde då det är här en välfungerande grupp byggs upp. Arbetsområden utgår ifrån elevernas intressen och arbete kring taluppfattning och alfabetet är i fokus. 

Gemensamt bildarbete UppsalaÅk 1 har ett större arbetsområde kring Uppsala och kompisskap via Pelle Svanslös. De har också påbörjat ett längre arbete kring att skriva klassiska sagor.  

Åk 2 har precis avslutat ett stort arbete kring samhället där de fått in många olika delar som knyts ihop till en helhet. 

Åk 3 har ett stort skrivprojekt kring Fantasy där många olika ämnen integreras. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra klasser