Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om skola eller fritids.

Rektor

Henrik Ericson

Administratör

Jessica Mård

Skolsköterska

Lovisa Melin

Kurator

Andreas Jemt

Skolpsykolog

August Eriksson

Speciallärare

Elisabeth Ekblom

Lärare sv/sva

Ulrika Häggström

Lärare Förskoleklass

Maria Nordqvist

Elevassistent

Oscar Johansson

Lärare Förskoleklass

Ameen Sami

Fritidshemsassistent

Tobias Wessman

Lärare års 1

Ida Brantefors

Fritidshemsassistent

Felix Åhlberg

Lärare års 2

Tilda Lööv

Fritidshemsassistent

Abdul Aleili

Elevassistent

Nadia Torakai

Elevassistent

Cecilia Wenner

Lärare års 3

Maria Niklasson

Fritidshemsassistent

Mathias Sundberg

Lärare års 4 & 5

Nicolai Alexandersson

Lärare års 4 & 5

Lukas Friberg

Lärare års 4 & 5

Robin Pettersson

Lärare åks 1,4,5

Clara Widerholm

Resurs/Elevassistent åks 1,2,3

Manal Idlbi

Musiklärare

Losa Widmark Pålbrant

Fritids Fröet

Instagram: fritidshemfroet

Fritidshemsassistent
Jonas Karlsson
Fritidshemsassistent
Tobias Wessman
Elevassistent
Oscar Johansson

Fritids Rosen

Instagram: fritidshemrosen

Fritidshemsassistent
Felix Åhlberg
Resurs
Arvid Asplund
Elevassistent
Manal Reda

Fritids Dalen

Instagram: fritidshemdalen

Fritidshemsassistent
Mathias Sundberg
Fritidshemsassistent
Abdul Aleili

Måltidsservice

Ljilja Milicevic

Städservice

Ann-Sofi Persson
Uppdaterad: