Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om skolan!

Ni når våra fritidsavdelningar på följande tel.nr:

Fritids Dalen 018-7272693

Fritids Rosen 018-7272691

Rektor

Jan Hagman

jan.hagman@uppsala.se

Bitr rektor

Henrik Ericson

henrik.ericson@uppsala.se

Skoladministratör

Jessica Mård

jessica.mard@uppsala.se

E-post Rosendalskolan-Polack

Kurator

Andreas Jemt

andreas.jemt@uppsala.se

Skolsköterska

Helen Rosengren Nordin

helen.rosengren-nordin@uppsala.se

Speciallärare

Jeanette Rosenborg
jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se

Lärare Förskoleklass

Susanna Carlsson

Lärare åk 1

Maria Nordqvist

Lärare åk 2

Anastasia Hirschfeld

Lärare åk 3

Nina Martinell

Idrott

Robin Pettersson

Fritids Dalen

Tobias Wessman

Fritids Dalen

Jonas Karlsson

Fritids Dalen

Mathias Sundberg

Fritids Rosen

Jessica Pettersson

Fritids Rosen

Petter Hemström

Musik/Bild

Elly Haglund

Fritids Rosen

Anna-Lena Pettersson

Elevassistent

Jack Stjernquist
Uppdaterad: