Verksamhet & klasser

Alla barn ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har en varierad undervisning och en genomtänkt lärmiljö.

Vi har

  • kompetent och välutbildad personal som ger alla elever möjlighet att utvecklas och växa i en trygg och trivsam miljö tillsammans med andra.
  • eleverna får utvecklas tillsammans i både stora och mindre grupper.
  • digitala verktyg som en naturlig del i elevernas lärande 
  • en genomtänkt lärmiljö

Vår värdegrund:

  • Glädje - Tillsammans ser vi möjligheter och har en positiv anda med öppenhet och gemenskap. Vi utgår ifrån eleverna så de känner delaktighet på riktigt och att de blir lyssnade till och känner sig sedda.
  • Acceptans - Vi är alla olika och unika. Alla ska få lyckas och känna sig värdefulla. Vi utgår ifrån talesättet "jag ser dig och du ser mig".
  • Visioner - Vi strävar efter att vara en skola med hög måluppfyllelse, där eleverna upplever delaktighet, trygghet och lust att lära. Som eleverna säger det, "en skola där alla får vara den man är" och "en skola där man får använda sin fantasi".
  • Ansvar - Elever och vuxna har ansvar för varandra, vår miljö och vårt lärande. Det gäller enskilt, för grupp och för hela skolan.

Läs mer om vår verksamhet under våra klasser och fritidshem.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & klasser