Fritidshemmet

Rosendalskolans Fritidshem HT22-VT23

Praktiskt information  
Fritidshemmet är öppet 6.30-17.30  

Morgonfritids  
6.30-7.00 Inne fritids (frukost för anmälda frukostar)  
7.00-7.30 Inne fritids  
7.30-8.15 Utefritids, skolan är låst (Inga ryggsäckar på fritids, ryggsäck får man ha ute).  
Eleverna checkar in sig hos pedagog med ipad/telefon vid Lyckstolpen närmast grinden.  
8.15 Skolan startar 
13.30/13** Fritidshemmet startar 
17.30 Fritidshemmet stänger 
Vid behov anmäl frukost till jonas.karlsson2@skola.uppsala.se. 

Regler på fritids  
*Plocka undan efter sig vid byte av aktivitet eller vid hemgång.  
*Vid hemgång så avslutar man och går hem.  
*Säga hejdå till en vuxen vid hemgång, vi vill även träffa den som hämtar.  
*Vid hemgång med kompis eller för oss okänd meddela oss dagen innan. Vi släpper inte eleven ifall vi inte har fått informationen.  

Hur vi arbetar på Rosendalskolans fritidshem  
Uppdraget: Komplettera undervisningen i förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt även erbjuda en meningsfull fritid och ge omsorg.  

Kompletterande Uppdraget 
Tex När skolan arbetar med matematik, handlar man i restaurangen på fritidshemmet. 

Kompensatorisk uppdraget  
Tex Likvärdig utbildning, vistas i miljöer man annars inte vistas i, men även moment som att leka, baka, spela spel osv.  

Verksamheten erbjuder:  
En meningsfull fritid  
Möjligheten att prova olika och nya aktiviteter  
Knyta an till elevernas kunskaper och erfarenheter från skolan .

Verksamheten ska utgå från:  
Elevernas intressen  
Elevernas behov  
Vi följer läroplanen(Lgr 22) genom att ha en årsplanering, veckoplanering och arbetar dagligen med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Lov  
Vi skickar ut en digital enkät(ca 4 veckor innan lovet)  
i enkäten står sista svarsdatum(ca 3 veckor innan lovet).  
Svara så fort ni vet då det hjälper all planering inför loven.  
Blir det ändringar så måste man meddela fritidshemmet direkt så vi kan avbeställa mat, avboka biljetter osv.  
Vid sjukdom på lov kontakta ditt barns fritidshemsavdelning då vi inte har tillgång till skola24.  
Vi vill kunna erbjuda den bästa möjliga verksamheten för de elever som är hos oss på loven, vilket påverkas av att ni svarar i tid.  
 
För daglig information kontakta avdelningen ditt barn går på. 

Kontaktuppgifter 

Fröet F-klass
Pedagoger: Jonas, Tobias och Oskar
Telefonnr: 018-7272692
Instagram: fritidshemfroet

Rosen 1-2
Pedagoger: Felix, Arvid och Manal
Telefonnr: 018-7272691
Instagram: fritidshemrosen

Dalen 3-5
Pedagoger: Mathias och Abodi
Telefonnr: 018-7272693
Instagram: fritidshemdalen

För övergripande fritidshemsfrågor kontakta: 
jonas.karlsson2@skola.uppsala.se 

För daglig information kontakta avdelningen ditt barn går på.

Uppdaterad: