Om Rosendals skola

Rosendals skola är en växande skola. Nu är vi sex klasser (F-5). Nästa läsår blir vi en F-6-skola. Hösten 2024 är det tänkt att vi flyttar in i en nybyggd skolbyggnad som rymmer elever i två eller tre paralleller från F-9. Idag har vi 188 elever och storleken gör att personalen har lätt att samarbeta och verksamheten blir mycket elevnära. Alla som jobbar här är mycket flexibla och tar tag i problem som uppstår på en gång. Fokus för allas arbete är att få alla elever att lyckas!

På skolan arbetar vi med IBIS (Inkluderande Beteendestöd i skolan) och TL (trivselledare) som utvecklingsprojekt. Arbetet syftar till att skapa en positiv skolkultur som leder till bättre trivsel och förutsättningar för lärande.

Skolan är fullt funktionell för att vara en modulskola. Skolgården inbjuder till fantastiska möjligheter till lek.ståbord med balanspallar

Uppdaterad: