Nya Rosendals skola

Vår nya skolbyggnad kommer att vara färdig i augusti.

Från augusti kommer vi ha verksamheten i den nybyggda skolan i Rosendal.
Då har vi ungefär 650-700 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolan har alla funktioner som behövs såsom specialsalar för NO, slöjdsalar, hem och konsumentkunskap osv.
Idrottshall och kommundelsbibliotek ligger tvärs över gatan.

Vi kommer att ha fritidshem (för elever i f-3) samt fritidsklubb för elever i åk 4-6.

Alla lärare är indelade i arbetslag och ämneslag. Varje elev får en mentor.
Elevhälsoteamet är komplett med skolsköterska, kurator, skolpsykolog, socialpedagog, speciallärare och logoped.

Rektor och två biträdande rektorer kommer att ansvara för verksamheten med hjälp av administratörer och vaktmästare.

Skolan kommer att ha ett eget skolbibliotek samt tillagningskök och stor matsal.
Skolan kommer att vara skofri och vi kommer att skilja de olika stadierna från varandra så att eleverna känner trygghet i byggnaden.

a rosendal.jpg

Uppdaterad: