Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen jobbar framför allt proaktivt genom att ha diskussionsgrupper i klasser med olika teman som skräddarsys för att just passa den klassen. Vid dessa träffar får eleverna fördjupa sig i hälsofrämjande och förebyggande frågor som rör jämställdhet, mobbning, relationer, normkritik, självkänsla med mera. Trygghetsgruppen jobbar nära tillsammans med andra grupper på skolan och finns som ett stöd till klasslärare för att hantera elevkonflikter. 

Vid information om misstänkt kränkande behandling samtalar trygghetsgruppen med berörda elever och mentorer. Gruppen bedriver ett undersökande arbete och pratar med elever enskilt. När gruppen fått en klarare bild pratar de med elever som på något sätt är inblandade. Gruppen följer upp med samtal med de berörda tills situationen är löst eller tills det är helt klart att kränkningarna har upphört. Arbetsmetoden bygger på observationer, samtal och ibland behöver man prata med flera elever än de direkt inblandade för att få en bild av vad som hänt och hur man ska gå vidare. Vid situationer som inte kan lösas genom samtal med eleverna kontaktar gruppen vårdnadshavare. 

Varje år genomför trygghetsgruppen en undersökning som kallas för Husmodellen. Den genomförs i samtliga klasser för att kartlägga var i skolan eleverna känner sig trygga samt otrygga. Detta för att kunna förhindra och förebygga, göra om och göra bättre.  

Trygghetsgruppen går runt och informerar kring sitt arbete i samtliga årskurser i början av höstterminen. Skolan uppmanar både vårdnadshavare och elever att ta kontakt vid upplevelse av kränkande behandling, vilket görs via mail, telefon eller direktkontakt. Trygghetsgruppen träffas torsdagar.

Kontakt:

Andreas Jemt (Skolkurator)
andreas.jemt@uppsala.se
018-7275480   

Robin Pettersson (Pedagog)
robin.pettersson3@skola.uppsala.se
018-7272235

Uppdaterad: