Trivselledare

På Rosendals skola arbetar vi med trivselledare för att öka välmående, rörelse och stärka gemenskapen inom hela skolan.

På Rosendals skola arbetar vi med trivselledare för att öka välmående, rörelse och stärka gemenskapen inom hela skolan.

Så vad innebär det att ha trivselledare på skolan?

Under varje termin kan elever i åk 3-5 anmäla intresse att vara trivselledare. Tre elever per klass väljs sedan ut för att leda arbetet, där det ingår att planera och genomföra rastaktiviteter under två raster i veckan. En trivselgrupp med både lärare och fritidspersonal stödjer upp dessa elever i detta.

Satsningen är relativt nystartad men vi ser redan att det genererar fler elever som rör på sig, mår bättre och upptäcker nya sorts aktiviteter. Allt detta leder till att vi sett färre konflikter på rasterna eftersom fler elever har aktiviteter att delta i. Att ha elever som trivs och mår bra i skola tror vi även starkt korrelerar med ett förbättrat lärande!

Rosentaggen – en bättre skolstart!

Sedan vårterminen 2022 har vi startat dagarna med Rosentaggen, där vi taggar igång inför dagen med dans. Alla klasser börjar varje skoldag med att dans både för att skapa mer möjligheter för rörelse och en gemenskap för hela skolan.

Forskning visar att barn på senare tid rör sig för lite men även att det främjar koncentration och inlärningen. Detta är något vi på Rosendals skola vill ta vara på. All personal på skolan är enade om att vi ser gladare och piggare elever under skoldagarna till följd av Rosentaggen.

Uppdaterad: