Skolsköterska

Mitt namn är Lovisa Melin. Jag är skolsköterska och arbetar på skolan måndagar och varannan tisdag (jämna veckor).

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Hälsobesök

Den medicinska elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Skolläkare

Vår skolläkare Louise Diös erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan någon gång per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från förälder/ myndig elev krävs för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.

Länkar

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget: https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.

Skolsköterska

Lovisa Melin
Uppdaterad: