Vi förväntar oss...

Rosendals skolas förväntansdokument

Vad vårdnadshavare kan förvänta sig av skolan:

 • barnen får den hjälp de behöver för att uppnå målen
 • barnen känner sig trygga
 • skolan har ett systematiskt trygghetsarbete på skolan och följer upp incidenter skyndsamt
 • skolan arbetar för ett fördjupat elevinflytande
 • få kontinuerlig information om barnets skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling i främst Unikum samt på utvecklingssamtal 
 • skolan informerar om viktiga rutiner, ordningsregler och andra
 • praktiska frågor via hemsidan respons på skickad e-post inom en vecka

Av vårdnadshavare förväntar sig skolan att du/ni:

 • ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten, dvs deltar i den obligatoriska undervisningen 
 • tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran 
 • förmedlar en positiv inställning till skola och skolarbete
 • har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns bästa 
 • respekterar att elever får stigande ansvar i takt med stigande ålder
 • deltar i de möten och samtal som skolan kallar till
 • anmäler frånvaro i Skola 24 
 • ansöker om ledighet till mentor
 • aktiverar Skola 24 så att du kan ta del av frånvarorapportering som sker från skolan.
 • tar del av information i Unikum 
 •  

Av dig som är elev på skolan förväntar vi att du: 

 • gör som de vuxna säger på skolan
 • följer de ordningsregler som finns upprättade
 • tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa
 • berättar för någon vuxen om du inte har det bra i skolan 
Uppdaterad: