Elevhälsa

"Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas." Skollagen 2 kap 25§


I skolans elevhälsoteam ingår rektor, bitr rektor, speciallärare, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet leds av rektor och har möte varje vecka. 

Läs mer om hur elevhälsan i Uppsala kommun fungerar via denna länk: 

Elevhälsa i grundskolan

 

Rektor
Jan Hagman

jan.hagman@uppsala.se

Bitr rektor

Henrik Ericson

henrik.ericson@uppsala.se

Skolsköterska

Helen Rosengren Nordin

helen.rosengren-nordin@uppsala.se

Kurator

Andreas Jemt

andreas.jemt@uppsala.se

Speciallärare

Jeanette Rosenborg
jeanette.rosenborg@skola.uppsala.se
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa