Elevhälsa

"Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas." Skollagen 2 kap 25§


I skolans elevhälsoteam ingår rektor, bitr rektor, speciallärare, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet leds av rektor och har möte varje vecka. 

Läs mer om hur elevhälsan i Uppsala kommun fungerar via denna länk: 

Elevhälsa i grundskolan

 

Rektor

Henrik
Henrik Ericson

Kurator

Andreas
Andreas Jemt
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa