Svar på frågor från öppet hus

Vid öppet hus på Polacksbackens skola 17 januari fick vi frågan om hur länge kommunen har bygglov för paviljongerna, det vill säga hur länge de kan användas till skolverksamhet. Svaret är att bygglovet gäller till 2021.

Om skolvalet
Många ville även veta mer om hur skolvalet går till och om relativ närhet. Besök gärna uppsala.se/skolval för att läsa mer om skolvalet. Där finns även en film som beskriver relativ närhet.

Välkommen att höra av dig om du har fler frågor om skolan.

Kontakta oss

23 januari 2017