Rektor för skolan

Erika Norstedt blir ansvarig rektor för Polacksbackens skola.

Erika har tidigare varit rektor på en F-6 skola i Heby kommun men ansvarar nu för Sjukhusundervisningen på Akademiska sjukhuset och Eksätra resursenhet inom Uppsala kommun. Det är fullt möjligt att kombinera dessa uppdrag med rektorsuppdraget. 

Några ord från rektorn

-Att få starta upp Polacksbackens skola känns väldigt spännande! Här finns alla förutsättningar att ge eleverna en trygg och stimulerande miljö för utveckling och lärande, framförallt med de härliga utemiljöerna runt knuten.

Inom kort kommer jag att bjuda in vårdnadshavare som fått besked om plats på Polacksbackens skola till ett informationsmöte, säger Erika.

9 mars 2017